ประวัติความเป็นมาของบริษัท

เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ในเครื่องผสมคอนกรีตยี่ห้อง ELBA มากกว่า 25 ปี 

เรามีเครื่องจักรและอะไหล่ทุกรุ่น ทุกขนาดพรัอมบริการลูกค้า 

เรามีทั้งสินค้าที่นำเข้าและผลิตภายในประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าเยอรมัน

วัสดุ อุปกรณ์ และกรรมวิธีการผลิต ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

ฉะนั้นจึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าได้ เพราะเราทำจากประสบการณ์ 

มีการเก็บข้อมูลและปรับปรุงคุณภาพชิ้นส่วนอะไหล่ที่ผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานได้ยาวนานที่สุด 

ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรฯ น้อยที่สุด จึงได้กำไรมากที่สุด

Products
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.อาร์.ออโต้ซัพพลาย